Contacts

MEDEXIM, spol. s r.o.

IČO: 31408362
IČ DPH: SK 2020395157

Bank details:
Československá obchodná banka a.s.
Lehockého 3
812 25 Bratislava
č.účtu: 2441563/7500  (pre tuzemský styk)

Residency Piešťany

Hlboká 58, 921 01 Piešťany
GPS: 48°34’55.6″N 17°49’15.7″E

Phone: +421/33/ 7724035, 7724746, 7724259

Fax: +421/33/7725189, 7724035

e-mail: medexim@medexim.sk

Production Partizánske

Víťazna 181/42, 958 04 Partizanske
GPS: 48°37’25.9″N 18°20’55.4″E

Phone: +421 911 261346, 38 5313407

Fax: +421/33/7725189, 7724035

e-mail: medexim@medexim.sk


Medexim company, spol. s.r.o. is registered in the Commercial Register of the District Court Trnava, Insert 2676 / T


Top