Kontakty

MEDEXIM, spol. s r.o.

IČO: 31408362

IČ DPH: SK2020395157

DIČ: 2020395157 

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a.s.
Lehockého 3
812 25 Bratislava
č.účtu: 2441563/7500  (pre tuzemský styk)

Sídlo Piešťany

Hlboká 58, 921 01 Piešťany
GPS: 48°34’55.6″N 17°49’15.7″E

Telefón: +421/33/ 7724035, 7724746, 7724259

Fax: +421/33/7725189, 7724035

e-mail: medexim@medexim.sk

Výrobná prevádzka Partizánske

Víťazná 181/42, 958 04 Partizanske
GPS: 48°37’25.9″N 18°20’55.4″E

Telefón: +421 911261346, 38 5313407

Fax: +421/33/7725189, 7724035

e-mail: medexim@medexim.sk


Spoločnosť Medexim, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka 2676/T


Top