Polaris HP S (18 W)

Vysokovýkonný laser

2 laserové moduly vlnových dĺžok 808 a 980 nm

Výkon zodpovedajúci 8 a 10 W

Aplikovaná energia pri najvyššm príkone až 18 W

Aktiváciou vrátkového mechanizmu Walla a Melzacka je tak možné dosiahnuť značných analgetických účinkov

Velmi dobré, zvlášť analgetické terapeutické výsledky dosiahnuteľné hĺbkovou penetráciou tkanív za krátku dobu aplikácie

Možnosť použitia v tradičnej a biostimulačnej laseroterapii

Určený k liečebným výkonom:

 •  vysokoenergetickým laserovým žiarením v neviditeľnej časti spektra (pre vlnovú dĺžku 808 a/alebo 980 nm) s viditeľným pilotným paprskom vlnovej dĺžky 660 nm, zdrojom žiarenia  sú integrované laserové moduly

 • biostimulačným laserovým žiarením vo viditeľnej časti spektra (pre vlnovú dĺžku 660 nm) a neviditeľné časti spektra (pre vlnovú dĺžku 808 nm) pri využití priložených laserových aplikátorov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

 7” dotykový farebný displej s vysokým rozlíšením


LASEROTERAPIA

 • 3 aplikačné nádstavce: 1 cm 2 , 5 cm 2 , DILA

 • spolupráca s aplikátormi: skenovacím, sprchovým a bodovými sondami

 • režimy emisie: kontinuálny, pulzný, superpulz

 • regulácia vyplnenia alebo doby trvania pulzu

 • automatický prepočet doby trvania výkonu v súvislosti s veľkosťou ošetrovanej plochy

 

PROGRAMY A SEKVENCIE VÝKONOV

 • 50 prednastavených programov pre vysokoenergetické sondy

 • 51 prednastavených programov pre bodové sondy 808 nm

 • 20 prednastavených programov pre bodové sondy 650/660 nm

 • 55 prednastavených programov pro sprchový aplikátor

 • 26 prednastavených sekvencií pre skenovací laserový aplikátor

 • 30 prednastavených programov s Vollovou frekvenciou

 • 8 prednastavených programov s Nogierovou frekvenciou

 • zoznam obľúbených programov pre každý aplikátor

 • ilustrovaná encyklopédia terapeutických procedúr

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzkové režimy zdrojov žiarenia

kontinuálny, pulzný

Pulzy pulzného režimu

obdĺžnikový, trojuholníkový

Vyplnenie pulzného režimu

1 – 90 %, pulz 50 us

Frekvencia pulzného režimu

1 – 10 000 Hz

Maximálny výstupný výkon

max. 18 W

Priemerný výstupný výkon

max. 10 W

Meranie doby výkonu

max. 100 minút

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

 

Sonda HP

808 nm/8 W, 980 nm/10 W

Nádstavec – 1 cm 2

1
 

Nádstavec – 5 cm 2

1

Nádstavec pre meranie výkonu sondy HP

1

Ochranné okuliare

2

Rysovacia ihla

1

Sprievodca terapiami

1

Rámy držiakov vrátane mriežok

2

Držiak sondy HP

1

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

Zúžený nádstavec DILA

 

Bodová sonda R 660 nm/ 80 mW s držiakom

 

Bodová sonda IR 808 nm/ 400 mW s držiakom

 

Skenovací aplikátor – typ R + IR 100 mW + 450 mW so statívom sprchový

 

Aplikátor – typ CL1800 5R x 40 mW + 4IR x 400 mW s držiakom rovný

 

Rovný svetlovod, Ø 6 mm

 

Úhlový svetlovod 45°, Ø 6 mm

 

Úhlový svetlovod 45°, Ø 6 mm uhlový svetlovod zúžený pro laseropunkturu

 

Držiak svetlovodu Ø 6 mm

 

Taška na prístroj vrátane vybavenia

 

Stolík Versa

 

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top