Etius

Elektroliečebný prístroj

Dva nezávislé elektroterapeutické kanály    

Pracuje v dvoch režimoch                                                                                                          

Umožňuje použiť pre aplikáiu štvorelektrodových procedúr                                                         

Prednastavené programy                                                                                                           

Možnosť vlastných programov                                                                                                         

30 prednastavených sekvencií podľa diagnóz                                                                                

Prístroj umožňuje prevádzanie poloautomatickej elektrodiagnostiky svalovej a nervovj sústavy             

Elektroliečebné prúdy:                                                                                                   

Interferenčný (izopolárny, dynamický, statický, jednokanálový(AMF))                                           

TENS (symetrický, asymetrický, striedavý, BURST)                                                                      

TENS k liečbe spastickej obrny                                                                                               

Ruská stimulácia                                                                                                                

Tonolýza                                                                                                                           

Diadinamické (MF,DF,CP,CP-ISO,LP)                                                                                       

Pulzné pravouhlé a trojuholníkové                                                                                          

Träbertove prúdy                                                                                                                  

Leduc                                                                                                                              

Neofaradický                                                                                                                      

Unipolárny                                                                                                                             

Galvanický                                                                                                                             

Mikroprúdy

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top