Inco 2 Fluo

Technické údaje

Kontinuálna terapia:

Rozsah: 6–200 ml/min
Čas: 0 – 99 min.
Kontrola už aplikovaného a
maximálneho objemu aplikovaného
plynu pre pacienta: 2000 ml

Dávková terapia:

Rozsah: 3–55 ml v jednej dávke

Pneumo-akupunktúra

Rozsah prietoku 0,3 – 9,9 ml v
jednej dávke

Ohrev plynu:

20– 45˚C

Základné vybavenie:

Prístroj s ohrevom plynu

Voliteľné príslušenstvo:

Aplikačná hadička s ukončením
Luer
Nožný pedál
Ručný aplikátor

Váha:

2 kg

Rozmery:

295x210x80 mm

Ponámka:

Redukčný ventil a tlaková
nádoba s CO2 nie sú súčasťou
prístroja.

Informácie na vyžiadanie
Top