KAMIX

Chemický prípravok na odstraňovanie vodného kameňa je na trhu už 21 rokov; výborne sa osvedčil v mnohých odvetviach priemyslu účinne odstraňujúc vodný kameň. Odstraňovanie vodného kameňa spočíva v jeho rozpúšťaní na častice. Vďaka tomu sa vodný kameň mení na častice rozpustené v čistiacom prípravku a povrchy, na ktorých bola táto usadenina, ostávajú ideálne čisté.

V každom prípade (od malej kanvice po veľký kotol) sa filozofia čistenia zakladá na tom, aby ste cestu (rúrky, nádoby, tvarovky ap.), ktorou každý deň preteká voda, prepláchli chemickým prípravkom na odstraňovanie kameňa Kamix. Čas potrebný na rozpustenie je najčastejšie 2 až 4 hodiny. Neodporúča sa rozpúšťanie dlhšie ako maximálne 5 hodín, pretože po takej dlhej dobe už chémia určite rozpustila všetko, čo sa dalo rozpustiť.

Odporúčame, aby ste použili obehové čerpadlo alebo aby ste použili externé čerpadlo na cirkuláciu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa vo vnútri čisteného zariadenia. Odporúčame, aby ste počas celého čistenia udržiavali teplotu prípravku na odstraňovanie kameňa na úrovni 50 – 60 °C. Obidve odporúčania nie sú však podmienkou správneho čistenia. Chemický prípravok na odstraňovanie kameňa bude fungovať aj v prípade, že nebude cirkulovať a nebude zohriaty. Tempo chemickej reakcie rozpúšťania vodného kameňa bude však v tomto prípade výrazne pomalšie.

Vonkajším príznakom správneho rozpúšťania vodného kameňa prípravkom Kamix je intenzívny vznik peny v čistiacom roztoku, intenzívny únik bubliniek z povrchov, na ktorých sa usadil vodný kameň. Nesmie sa používať na pozinkované povrchy.

Chemický prostriedok na odstraňovanie kameňa KAMIX má podobu bieleho prášku. Na mieste použitia sa z neho pripraví tekutý roztok rozpustením prášku vo vode (veľmi teplej, ale nie horúcej – najlepšie s teplotou 50 – 60 °C) v pomere: 1 kg Kamixu na 10 litrov vody.

 

Postup pri čistení vaní  prostriedkom  Kamix:

  1. Aquadelicia mini I,II, III, IIIL IIILB    užitočný   objem   200 l

Základné čistenie  –  prvé

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   3 kg  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .  Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu cca 5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM a AM  systém vane.   Vyfúkneme AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

Čistenie po  uplynutí 1 týždňa až  mesiaca používania  v závislosti od tvrdosti vody a intenzity používania  –  opakované

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   1 kg  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .  Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM a AM  systém vane.   Vyfúkneme AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

 

  1. Aquadelicia II,IIA ,III,IV,IVA ,V, VI, VII, VIIA , VIII užitočný   objem   350 l

Základné čistenie  –  prvé

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   4 kg  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.  T.j. aj systém ručnej masážnej trysky , u ktorého regulačný ventil intenzity masáže nastavíme na  maximálny výkon  1 bar.   Po vypnutí vane /systém ručnejmasážnej trysky musíme vypnúť ručne/  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .  Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5 minút , aj systém ručnej masážnej trysky.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM a AM  systém vane.   Vyfúkneme AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

Čistenie po  uplynutí 1 týždňa až  mesiaca používania  v závislosti od tvrdosti vody a intenzity používania  –  opakované

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   2 kg  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.  .  T.j. aj systém ručnej masážnej trysky , u ktorého regulačný ventil intenzity masáže nastavíme na  maximálny výkon  1 bar.   Po  vypnutí vane /systém ručnejmasážnej trysky musíme vypnúť ručne/ necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .    Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu cca  5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM a AM  systém vane.   Vyfúkneme AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

 

  1. Aquamanus užitočný   objem   25 l

 Základné čistenie  –  prvé

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   200 g  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .   Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM   systém vane.     Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

Čistenie po  uplynutí 1 týždňa až  mesiaca používania  v závislosti od tvrdosti vody a intenzity používania  –  opakované

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   100 g  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .    Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM  systém vane.   Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

 

  1. Aquapedis , Aquapedis L užitočný   objem   90 l

Základné čistenie  –  prvé

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   500 g  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .   Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM   systém vane.   Ak máte AQUAPEDIS L  tak ešte  vyfúknutím vysušte  AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

Čistenie po  uplynutí 1 týždňa až  mesiaca používania  v závislosti od tvrdosti vody a intenzity používania  –  opakované

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   250 g  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .  Ak voda vychladla  zvýšime teplotu  na horeuvedenú hodnotu .  Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM  systém vane. .   Ak máte AQUAPEDIS L  tak ešte  vyfúknutím vysušite  AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie

 

  1. Aquapedis I,II , Aquapedis IL , Aquapedis IIL užitočný   objem   120 l

 Základné čistenie  –  prvé

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   600 g  uvedeného prostriedku tento vo vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .   Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM   systém vane.   Ak máte AQUAPEDIS II, IIL tak ešte  vyfúknutím vysušite  AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

Čistenie po  uplynutí 1 týždňa až  mesiaca používania  v závislosti od tvrdosti vody a intenzity používania  –  opakované

Vaňu napustíme  teplou vodou o teplote  40 – 45 0C   do vane vysypeme   300 g  uvedeného prostriedku tento vo  vani rozmiešame  . Potom spustíme  všetky systémy vane   na dobu   20 minut.   Po vypnutí vane  necháme pôsobiť prostriedok  vo vani   minimálne   1 až 2 hodiny .   Nasledovne   znovu spustíme  všetky systémy vane na dobu 20 minút .  Keď sa vaňa  vypne tak ešte necháme prostriedok pôsobiť   min.  1 hod.   Po uplynutí uvedenej doby  vaňu vypustíme .  Potom vaňu napustíme čistou vodou  a spustíme systémy vane na dobu  cca 5 minút.   Po prepláchnutí vane vodu vypustíme  . Systémom preplachu prepláchneme čistou vodou  HM  systém vane. .   Ak máte AQUAPEDIS II, IIL  tak ešte  vyfúknutím vysušíte  AM systém vane.  Vaňu utrieme do sucha . Po vykonaní všetkých  uvedených procedúr je vaňa pripravená na ďalšie použitie.

Informácie na vyžiadanie
Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie vašej skúsenosti pri prezeraní stránky. Zásady pre súbory cookies Upraviť nastavenie
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa využívajú napríklad na správne zobrazenie jazykových preferencií a podobne. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies nám umožňujú merať a vyhodnocovať návštevnosť našej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní stránky a jej obsahu. Všetky informácie, ktoré sa zbierajú sú zoskupené, a preto anonymné.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.
Top