PhysioGo 300A

Kombinovaný prístroj elektroliečby a ultrazvuku

Kombinácia elektroliečby a ultrazvuku v jednom prístroji

3 nezávislé terapeutické kanály

Použitie v rámci elektroterapie, ultrazvukovej alebo kombinovanej terapie

Zabudovaná encyklopédia s rozsiahlou databázou programov a sekvencií 

Grafické znázornenie a popis jednotlivých procedúr

Zoznam diagnóz podľa názvov alebo kategórie

Rýchla voľba programu

Editácia prednastavených programov

Nezávislé časovanie jednotlivých kanálov

7" farebný dotykový displej

Elektrodiagnostika so zaznamenaním  I/t krivky    

MANUÁLNY REŽIM

Plná kontrola nad parametrami výkonu pre pokročilých užívateľov

 

Elektroterapeutické prúdy:                          

Interferenčný (izopolárny, dynamický, statický, jednokanálový(AMF))

TENS (symetrický, asymetrický, striedavý, BURST)         

TENS k liečbe spastickej obrny                                                                                                 

ruská stimulácia                                                                                                              

myorelaxácia                                                                                                                  

diadinamické (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), pulzné obdĺžníkové a trojuholníkové                                  

pulzní Träbert                                                                                                                       

Leduc                                                                                                                            

neofaradický                                                                                                                     

unipolárny vlnivý                                                                                                                 

galvanický                                                                                                        

mikroprúdy                                                                                                                    

Ultrazvuk:                                                                                                                       

frekvencia 1 MHz/3,5 MHz                                                                                                     

účinná radiačná plocha 1 cm2 a 4 cm2                                                                               

kontinuálny a pulzný termický účinok                                                                                   

kontrola priľnavosti hlavice s meraním doby výkonu

 

Kombinovaná terapia:                                                                                                       

prevádzkový režim CC alebo CV                                                                                            

frekvencia 1 MHz/3,5 MHz                                                                                                      

účinná radiačná plocha 1 cm2 a 4 cm2                                                                                    

kontinuálny a pulzný termický účinok

 

Voliteľné príslušenstvo:    

- ultrazvuková hlavica 1 cm 2, 1 a 3,5 Mhz

- ultrazvuková hlavica 4 cm 2, 1 a 3,5 Mhz

 

 

 

Elektroterapia

 • prevádzkový režim CC (stabilizácia prúdu) alebo CV (stabilizácia napätia)
 • test elektród
 • prerušovaný priebeh pre jednosmerné prúdy (unipolárne)
 • úplná galvanická izolácia medzi kanálmi v každom prevádzkovom režime

PRÚDY A METÓDY

 • interferenčný (dynamický, izoplanárny, jednokanálový (AMF))
 • TENS (symetrický, asymetrický, striedavý, burst)
 • TENS na spastickú paralýzu
 • Kotzov prúd / ruská stimulácia
 • myorelaxácia
 • diadynamické prúdy (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP)
 • pulzné (obdĺžnikové, trojuholníkové)
 • pulzný Träbertov prúd, Leducov prúd
 • neofaradický prúd
 • unipolárny vlnivý
 • galvanický
 • mikroprúdy

ELEKTRODIAGNOSTIKA

 • elektrodiagnostika s grafickým zaznamenaním l/t krivky

 • automatický prepočet reobázy, chronaxie, akomodačného koeficientu a kvocientu

Ultrazvuková terapia

 • frekvencia 1 MHz/ 3,5 MHz
 • účinná radiačná plocha 1 cm2 a 4 cm2
 • kontinuálna emisia - termický účinok
 • pulzná emisia – mikromasáž
 • kontrola priľnavosti čela hlavice spojená s meraním doby výkonu
 • presná kontrola emisií ultrazvukových vĺn počas výkonu
 • kalibrácia citlivosti hlavice podľa potreby
 • automatická kontrola emitovaného výkonu

Kombinovaná terapia

 • prevádzkový režim CC (stabilizácia prúdu alebo CV (stabilizácia napätia)
 • frekvencia 1 MHz/ 3,5 MHz
 • účinná radiačná plocha 1 cm2 a 4 cm2
 • kontinuálna emisia - termický účinok
 • pulzná emisia – mikromasáž
 • kontrola priľnavosti čela hlavice spojená s meraním doby výkonu
 • presná kontrola emisií ultrazvukových vĺn počas výkonu
 • kalibrácia citlivosti hlavice podľa potreby
 • automatická kontrola emitovaného výkonu

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top