Vážený zákazník !

Dovoľujeme si Vám pripomenuť , že pre zabezpečenie  bezporuchového , kvalitného a dlhodobého užívania našich vodoliečebných zariadení  predpisujeme v návode na obsluhu profilaktické prehliadky, ktoré by sa mali vykonávať periodicky cca každých 6 mesiacov.

Záznam o vykonaní profilaktickej  prehliadky je súčasťou záručného listu.

Abslovovanie profilaktickych prehliadok je podmienkou pre uplatnenie akýchkoľvek záručných nárokov zákazníka.

V prípade  nevykonávania týchto prehliadok môže nastať  porucha, na ktorú sa podmienky záruky nebudú vzťahovať ( závady  spôsobené znečistenou vodou, usadzovaním vodného kameňa) a takúto poruchu nebude možné, v zmysle záručných podmienok,   klasifikovat ako  záručnú opravu .

Z uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou vykonania profilaktickej prehliadky.

Rozsah prác vykonávaných pri profilaktických prehladkach:

 • Kontrola funkčnosti prúdového chrániča
 • Kontrola el. prívodu
 • Kontrola pripojenia equipotenciálneho spojenia
 • Kontrola tesnosti odpadového potrubia
 • Kontrola tesnosti prívodov studenej, teplej resp.minerálnej vody
 • Kontrola tesnosti ventilov
 • Prečistenie filtrov na prívodoch vody
 • Kontrola tesnosti HM a AM systémov
 • Komplexná kontrola funkčnosti vane
 • Kontrola uchytenia krycích panelov
 • Kontrola utiahnutia mechanických spojov
 • Kontrola HM na vodný kameň
 • Kontrola tesnosti sania a výtlaku HM
 • Prečistenie krytu chladenia HM
 • Kontrola a čistenie sacieho filtra UNI-JET /Koller/
 • Kontrola opotrebovania, resp. výmena uhlíkovAM /Koller/
 • Kontrola funkčnosti termostatu, teplomera,tlakomera

Po vykonaní profilaktickej prehliadky v rozsahu hore  uvedených činností budeme fakturovať prácu podľa platného cenníka, ktorý Vám na vyžiadanie poskytneme

Veríme, že sa rozhodnete pre kvalitnú starostlivosť o vaše zariadenie  a profilaktickú prehliadku si u nás objednáte.

Informácie na vyžiadanie
Top