PhysioGo 701C

Kombinovaný prístroj pre elektroterapiu, ultrazvukovú terapiu a laserovú terapiu

3 nezávislé terapeutické kanály pre elektroterapiu, ultrazvukovú terapiu, kombinovanú terapiu a lasero vú terapiu

Rozsiahla databáza 341 terapeutických programov

38 sekvencií pre elektroterapiu

350 vlastných programov a encykopédia

8 hodinová provádzka na batériu

MANUÁLNY REŽIM

plná kontrola nad parametrami výkonov pre pokročilých uživateľov

Elektroterapia

 • prevádzkový režim CC (stabilizácia prúdu) alebo CV (stabilizácia napätia)
 • test elektród
 • prerušovaný priebeh pre jednosmerné prúdy (unipolárne)
 • úplná galvanická izolácia medzi kanálmi v každom prevádzkovom režime

PRÚDY A METÓDY

 • interferenčný (dynamický, izoplanárny, jednokanálový (AMF))
 • TENS (symetrický, asymetrický, striedavý, burst)
 • TENS na spastickú paralýzu
 • Kotzov prúd / ruská stimulácia
 • myorelaxácia
 • diadynamické prúdy (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP)
 • pulzné (obdĺžnikové, trojuholníkové)
 • pulzný Träbertov prúd, Leducov prúd, neofaradický prúd
 • unipolárny vlnivý
 • galvanický
 • mikroprúdy

ELEKTRODIAGNOSTIKA

 • elektrodiagnostika s grafickým zaznamenaním l/t krivky

 • automatický prepočet reobázy, chronaxie, akomodačného koeficientu a kvocientu

Ultrazvuková terapia

 • frekvencia 1 MHz/ 3,5 MHz
 • účinná radiačná plocha 1 cm2 a 4 cm2
 • kontinuálna emisia - termický účinok
 • pulzná emisia – mikromasáž
 • kontrola priľnavosti čela hlavice spojená s meraním doby výkonu
 • presná kontrola emisií ultrazvukových vĺn počas výkonu
 • kalibrácia citlivosti hlavice podľa potreby
 • automatická kontrola emitovaného výkonu

Laserová terapia

 • emisia žiarenia v pulznom a kontinuálnom režime
 • regulácia výkonu laserového žiarenia
 • automatický test výkonu laserového žiarenia
 • svetlovodivé nástavce na laseropunktúru a špeciálne použitie (v laryngológii, stomatológii atd.)
 • regulácia frekvencie a vyplnenia v pulznom režime pre bodové sondy a sprchový aplikátor
 • regulácia frekvencie v skenovacích aplikátoroch
 • 3 režimy ožarovania miesta výkonu v skenovacích aplikátoroch
 • automatický prepočet času vzhľadom k parametrom výkonu – dávkám výkonu, vyplneniu, miestu výkonu

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top