PhysioGo 100A

Elektroliečebný prístroj

Dva nezávislé terapeutické kanály        

Použitie v rámci elektrotarapie                                                                                                 

Pracovný režim programový/ručný                                                                                         

Zabudovaná encyklopédia s rozsiahlou databázou programov a sekvencií s grafickým znázornením a

Popisom jednotlivých procedúr                                                                                                 

Zoznam diagnóz podľa názvov alebo kategórie                                                                         

Rýchla voľba programu                                                                                                        

Editácia prednastavených programov                                                                                    

Nezávislé časovanie jednotlivých kanálov                                                                                         

7" farebný dotykový displej                                                                                                

Elektrodiagnostika so zaznamenaním  I/t krivky

                                                                   

Elektroterapeutické prúdy:                                                                                         

Interferenčný (izopolárny, dynamický, statický, jednokanálový(AMF))                                          

TENS (symetrický, asymetrický, striedavý, BURST)         

TENS k liečbe spastickej obrny                                                                                               

Ruská stimulácia                                                                                                              

Myorelaxácia                                                                                                                   

Diadinamické (MF,DF,CP,CP-ISO,LP)                                                                                         

Pulzné obdlžníkové a trojuholníkové, pulzné Träbert                                                                   

Leduc                                                                                                                             

Neofaradický                                                                                                                           

Unipolárny vlnivý                                                                                                               

Galvanický                                                                                                                              

Mikroprúdy

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top