Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov

Ponúkame vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ elektrických – revízie elektrickej inštalácie v rozsahu E2 (do AC 1000 V) pre triedu objektov A (bez nebezpečenstva výbuchu) a bleskozvodov.
V prípade záujmu o tieto služby nás neváhajte kontaktovať:

MEDEXIM, spol. s r.o.
Hlboká 58
921 01 Piešťany
tel: +421/33/ 7724035, 7724746, 7724259

Informácie na vyžiadanie
Top