DK50 DS – SMART

Medicinálny kompresor SMART DK50 DS je zdrojom čistého, suchého stlačeného vzduchu bez stôp oleja pre zdravotnícke ventilátory. Môže sa používať ako primárny zdroj vzduchu alebo ako automatický záložný zdroj pre prípad výpadku centrálneho zdroja v zdravotíckom zariadení. Ku kompresoru je možné osobitne objednať mobilný stojan.

Pri použití s mobilným stojanom je zabezpečená ľahká manipulácia. Stojan so zákaznícky riešenou montážnou platňou umožňuje upevnenie pľúcneho ventilátora a montáž držiaka pre zvlhčovače Fisher & Paykel.

ALARMY
porucha chladenia
nízky tlak
strata napájania

INDIKÁCIE
výstupný tlak
prevádzkové hodiny
stupeň sušenia

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top