AQUADELICIA GS

Galvanická 4 komorová končatinová vaňa určená k procedúram využívajúcim rôzne druhy elektrických prúdov vo vodnom prostredí.

Galvanická 4-komorová končatinová elektronicky pomocou fóliovej klávesnice riadená vaňa určená pre elektroliečbu vo vodnom prostredí využívajúca rôzne druhy liečebných prúdov:

 • Träbertov analgetický,
 • Träbert spazmolytický,
 • Galvanický komutovaný,
 • 4 x Sínus (vrátane 1 komut.)
 • 4 x trojuholníkový(vrátane 1 komutovaný),
 • 4x pílový(vrátane 1 komutovaný),
 • 4 x Faradayov(vrátane 1 komutovaný),
 • Modulovaný 0,5 Hz,
 • Modulovaný 0,5 Hz komutovaný,
 • Modulovaný 2 Hz,
 • Modulovaný 2 Hz komutovaný,

Top