Rehabilitácia ramenného kĺbu

Motorová dlaha se využíva pri pasívnej pohybovej liečbe – CPM (Continuous Passive Motion). Jedná sa o kontinuálnu liečebnú rehabilitáciu kĺbov po operáciách a po úrazoch. Výhodou je urychlenie terapie, rýchle obnovenie pohyblivosti kĺbu a obmedzenie komplikácií, ktoré sú spôsobené imobilizáciou.

K liečebným efktom pri použití motodláh patrí podpora hojenia chrupaviek a väziva, obmedzenie vzniku stuhnutosti, rýchlejšie vstrebanie opuchov, zlepšenie cievnej a lymfatickej cirkuláciemäkkých tlanív kĺbov.

Optiflex S

  • Svojimi parametrami je určená na rehabilitáciu ramenného kĺbu pre CPM terapiu
  • Pomocou nastavovacích prvkov možnosť prispôsobiť rozmerom rehabilitovanej končatiny
  • Možnosť ľahkej prestavby na ľavú alebo pravú stranu rehabilitovanej končatiny
  • Diaľkové ovládanie, jednoduchý displej s obrázkami
  • Možnosť ukladania údajov o pacientoch na čipovú kartu
  • Pracovný rozsah: postupné zvyšovanie rozsahu pohybu – zahrievací program, oscilácia – početnejšie opakovanie limitných 10°, pretiahnutie – pomalé navýšenie maximálneho rozsahu pohybu o 5°,bezpečnostný prvok – spätný chod, plynulá regulácia rýchlosti od 23° do 230°/minpauzy v krajných polohách – obe samostatne voliteľné 0-59 s /1-9 min, asynchrónny pohyb motorovizolované pohyby – je možné vypnúť jeden z motorov

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top