Kombinované prístroje pre elektroliečbu, ultrazvuk a laser

Použitie kombinovanej terapie elektroliečba+ultrazvuk je výhodné pre rýchlejší vznik tepla a súčasnú  stimuláciu svalu.  Toto má za následok rýchlejšie hojenie a lepšie výsledky pri rekonvalescencii. Kombinované prístroje americkej firmy Chattanooga sú kompaktným riešením, ktoré si môžete vyskladať na mieru podľa Vašich potrieb.

Intelect Advanced Combo

Kombinovaný prístroj integrujúci dvojkanálovú elektroliečbu, ultrazvukovú terapiu, laserovú terapiu, povrchovú elektromyografiu (sEMG + stim) a kombinovanú liečbu

 • všetky elektroliečebné prúdy potrebné pre terapiu
 • multifrekvenčné ultrazvukové hlavice pre povrchové (3 MHz) alebo hĺbkové použitie (1 MHz)
 • použitý dvojkanálový modul umožňuje liečenie dvoch pacientov súčasne
 • účinnosť Vašej terapie zvýšite kombináciou elektroliečby a ultrazvuku
 • využívaním režimu sEMG a sEMG+stim pomôžete Vašim pacientom rýchlejšie sa zotaviť z dlhotrvajúcich svalových a nervových komplikácií
 • zabudovaná knižnica klinických indikácií Vám šetrí čas rýchlym a prehľadným stanovením hodnôt terapie (dostupná pre elektroliečbu, ultrazvuk i laser)
 • získané dáta môžete uložiť na pacientské karty a následne preniesť do PC
 • prístroj je možné dodať s farebným alebo monochromatickým displejom

Označenie pre objednávky:

 • 2752CC (farebný displej)
 • 2772MC (monochromatický displej)


   

ELEKTROLIEČBA (19 terapií)

 • k dispozícii je Vám rozsiahla knižnica typov prúdov s editovateľnými parametrami: 4-pól, TENS, HVPC (vysokonapäťový pulzný), VMS (+ rázy),diadynamické prúdy, interferenčné, ruský, mikroprúdy, jednofázové, galvanické, Träbert, nárazové, iontoforéza…a ich subkategórie
 • podľa Vašich skúseností je možné jednotlivé prúdy jednoducho skladať, a vytvárať tak nové liečebné postupy
 • pre dlhodobo chorých pacientov, chronické a akútne bolesti, pooperačné stavy sú určené indikácie denervovaných svalov (IT krivky, rheobáza, chronaxia), znovunaučenie svalov
 • knižnica klinických indikácií Vám ľahko a rýchlo pomôže vybrať terapiu pre liečbu  Vašich pacientov s možnosťou názorného popisu liečeného problému a zobrazenia umiestnenia elektród
 • možnosť doplnenia modulu vákuových elektród
 • možnosť rozšírenia na štyri elektroliečebné kanály (napr 4-pólová liečba pre dvoch pacientov)

ULTRAZVUK (28 terapií)

 • pri ultrazvukovej liečbe máte  možnosť v závislosti od druhu problému zvoliť režim 10%, 20%, 50% alebo 100% (kontinuálny)
 • nastavte si pracovnú frekvenciu prístroja (16Hz-48Hz-100Hz) podľa Vašich potrieb, a vytvorte týmto čo najefektívnejšiu liečbu
 • prístroj je multifrekvenčný (1MHz a 3MHz) so softvérovým prepínaním frekvencie
 • ako štandardné príslušenstvo Vám dodáme komfortnú vyhrievanú ultrazvukovú hlavicu s prierezom 5 cm2
 • akustická a vizuálna kontrola kontaktu hlavice s pacientom

LASER (voliteľné príslušenstvo)

 • laserový modul zahŕňa efektívny spôsob liečby s použitím prednastavených hodnôt v databáze klinických protokolov
 • ako spätná väzba slúži prepracovaný systém kontinuálneho merania a sledovania výstupov, ktorý upravuje dávky aplikované na pacienta
 • nový ergonomický design, který sa vyznačuje 20-stupňovým náklonom rukoväte aplikátora. Tento ergonomický rys napomáhá distribucii rovnomerného rozloženia liečby s dôrazom na Vaše zvýšené pohodlie
 • v ponuke máme 17 druhov laserových aplikátorov pre najširšie možnosti použitia v klinickej praxi od LED, bodových až po laserové sprchy s výkonmi od 10mW do 1440mW
 • zabudovaný vyhľadávač akupunktúrnych bodov Vám umožní vyhľadať optimálne liečebné body na tele pacienta
 • kontinuálne alebo pulzné režimy liečby splne editovateľnými parametrami
 • unikátny systém rozpoznania pripojeného aplikátora odbúrava ďalšie nastavenia a automatizuje značnú časť liečby
 • pri použití laserových klastrov v kombinácii LED+laser môžte používať samostatne LED, samostatne laser alebo kombináciu oboch druhovDODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

 

Obj. č.Názov

Obr.

Doc.

27469bezpečnostný pacientský spínač

X

 
77725intravaginálna sonda

X

 
4248kontaktný ultrazvukový gel (ca 0,3l)

X

 
10648obvínací pás Nylatex

X

 
27465pacientské karty (5ks)

X

 
42061samolepiace elektródy DuraStick 3 cm kruhové (4bal)

X

 
2771sEMG a sEMG+modul elektrickej stimulácie  
79970špongie 6 x 8 cm (4ks)

X

 
79967uhlíkové elektródy 6 x 8 cm (4ks)

X

 
27335ultrazvukový aplikátor 5 cm²

X

 
27455užívateľský manuál 

X

27312zvodové káble k elektródam (kanál 1)

X

 
27313zvodové káble k elektródam (kanál 2)

X

 
27321zvodové káble k sEMG (kanál A)

X

 
27322zvodové káble k sEMG (kanál B)

X

 

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

 

Obj. č.Názov

Obr.

Doc.

2781313 diódový klaster 265mW spolu: 3 x 850nm 50mW laser, 7 x 670nm 10mW LED, 3 x 950nm 15mW LED  
2781413 diódový klaster 715mW spolu: 3 x 850nm 200mW Lasers, 7 x 670nm 10mW LED, 3 x 950nm 15mW LED  
2781519 Diode 325mW spolu: bez lasera, 6 x 670nm 10mW LED, 7 x 880nm 25mW LED, 6 x 950nm 15mW LED  
2780933 diódový klaster 565mW spolu: bez lasera, 12 x 670nm 10mW LED, 13 x 880nm 25mW LED, 8 x 950nm 15mW LED  
2780233 diódový klaster 690mW spolu: 5 x 850nm 50mW laser, 12 x 670nm 10mW LED, 8 x 880nm 25mW LED, 8 x950nm 15mW LED  
2780733 diódový klaster, 940mW spolu: 5 x 850nm 100mW Laser, 12 x 670nm 10mW LED, 8 x 880nm 25mW LED, 8 x 950nm 15mW LED  
278109 diódový klaster 290mW spolu: 5 x 850nm 50mW laser, 4 x 670nm 10mW LED  
278119 diódový klaster 540mW spolu: 5 x 850nm 100mW laser, 4 x 670nm 10mW LED  
278129 iódový klaster 1040mW spolu: 5 x 850nm 200mW laser, 4 x 670nm 10mW LED  
2767batériový modul pre bezsieťové napájanie  
27478batériový modul pre bezsieťové napájanie  
27508diaľkový ovládač prvého a druhého elektroliečebného kanála  
27079diaľkový ovládač tretieho a štvrtého elektroliečebného kanála  
2766modul laserovej terapie  
2770modul tretieho a štvrtého elektroliečebného kanála  
2785modul vákuových elektród bez prístrojového vozíka

X

 
2775praktický mobilný prístrojový vozík

X

 
2774praktický mobilný prístrojový vozík s modulom vákuových elektród

X

 
27841samostatná dióda 850nm, 200mW

X

 
27805samostatná laserová dióda 820nm, 300mW

X

 
27840samostatná laserová dióda 850nm, 100mW

X

 
27804samostatná laserová dióda 850nm, 150mW

X

 
27803samostatná laserová dióda 850nm, 40mW

X

 
27799samostatná LED dióda 670nm, 10mW

X

 
79977sonda pre "high volt" (vysokonapäťové) liečebné postupy  
27468taška pre bezpečné prenášanie prístroja

X

 
27467taška pre bezpečné prenášanie prístroja  
27333ultrazvuková hlavica 1 cm²  
27336ultrazvuková hlavica 10 cm²  
27334ultrazvuková hlavica 2 cm²

Fotogaléria

Informácie na vyžiadanie
Top